Et spektrum

Mange af jeg kender sikkert stadig godt opdelingen i Aspergers syndrom, infantil autisme, atypisk autisme osv. Med det nye diagnosemanual bliver denne opdeling fjernet. I stedet for snakker man om en autisme spektrum forstyrrelse.

Hvorfor et spektrum?

Jeg er hverken læge eller psykolog. Derfor er det svært for mig at komme med en videnskabelig erklæring. Men jeg kan fortælle dig lidt om, hvorfor mange autister foretrækker at snakke om et spektrum.

Ikke et lineært forløb ved en autisme spektrum forstyrrelse

Ved den tidligere opdeling virkede det, som om der fandtes mild autisme og svær autisme og forløbet imellem var lineært. Det er dog ikke helt sådan, en autisme spektrum forstyrrelse fungerer. Derfor har mange autister kritiseret den tidligere opdeling. Alle autister er forskellige og har individuelle styrker og svagheder.

Autisme spektrum

Det kunne for eksempel være sådan, at én autist har meget store udfordringer med kommunikation, men kun et lille behov for planer, struktur og forudsigelighed. I mordsætning til det kan der være en anden autist, der har få problemer med det sociale, men er udfordret massivt af sanseindtryk. Det her er kun et eksempel. Det viser dog måske lidt, hvilken udfordring man står overfor, når man skal dele autister op i kategorier.

Problemet med at kategorisere autister

Når man tager eksemplet ovenover, hvordan skulle man så opdele autisterne? Hvem har større udfordringer og hvem er “mest autistisk”? Dette problem er en af grundene til, at mange autister foretrækker begrebet “autisme spektrum forstyrrelse”.

Et kritikpunkt mere

Noget andet, der er svært ved den gamle opdeling, er, at det virkede, som om autister blev opdelt alt efter, hvordan samfundet eller den diagnosticerende person så autistens funktionsniveau. Men det kan være meget forskelligt, hvor velfungerende man virker overfor samfundet og hvor velfungerende man føler sig og hvordan man viser sig omkring dem, man er tryg ved. Også udenfor udredningsverden får autister tit kommentarer som: “Du kan jo slet ikke være autist!”. Og det er et problem. Kun fordi man kan virke ikke-autistisk og tilpasser sig størstedelen af befolkningen, betyder det ikke, at man er mindre autistisk end nogen, der har sværere ved at tilpasse sig.